Hinnasto - Pasi Markus Leinonen

Toimistoni ei veloita ensimmäisestä kartoittavasta yhteydenotosta.

Kartoitukseen sisältyy selvittäminen, onko asiakkaalla mahdollisuus saada oikeudenkäyntikulunsa joko kokonaan tai osittain korvatuksi oikeusturvavakuutuksesta tai yleisen oikeusavun kautta.

Palkkio määräytyy toimeksiannon laadun ja sen vaatiman työmäärän perusteella. Muita huomioon otettavia palkkioperusteita ovat toimeksiannon vaikeus ja siihen sisältyvän etuuden taloudellinen tai muu arvo.

Suomen Asianajajaliitto on määritellyt asianajopalkkioiden määräämisperusteet sekä hyvää asianajotapaa koskevat periaatteet, joita toimistoni luonnollisesti noudattaa.

Asiakkaan pyynnöstä annan toimeksiantoa koskevan hinta-arvion ja tuntiveloitus sovitaan aina erikseen ennen toimeksiantoa. Tuntiveloitushinta on yksityisille alkaen 198,40 (sis.alv 24 % ) ja yrityksille alkaen 223,20 ( sis.alv 24 % ).

Kaikissa tapauksissa palkkion lisäksi veloitan asian hoitamisesta aiheutuneet suoranaiset kulut kuten viranomais- ja rekisteröintimaksut.

Pidätän oikeuden muutoksiin edellä mainittujen osalta. Lisätietoja saatte toimistoltani.

Ota yhteyttä ›

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita